Usługi

Badania obserwacyjne

kompleksowe wsparcie merytoryczne, przygotowanie założeń, protokołu, wyszukanie literatury, opracowanie kwestionariusza badawczego, szkolenie monitorów i badaczy, analiza statystyczna wyników badania, sporządzenie raportu końcowego, przygotowanie publikacji, współpraca z ekspertami i działem medycznym klienta, przygotowanie specyfikacji i koordynacja wdrożenia elektronicznej platformy badania

Marketing farmaceutyczny

ocena składu produktu i analiza preparatów konkurencyjnych, współpraca z KOL, pomoc w znalezieniu USP (unique selling proposition), przygotowanie tekstów merytorycznych (listy, ulotki, broszury, newsy itp.), proponowanie ilustracji, wyszukanie literatury, szkolenie przedstawicieli, przeprowadzanie konkursów smsowych, bluetooth marketing na konferencjach

Szkolenia i wykłady

przygotowanie prezentacji i prowadzenie merytorycznych szkoleń przedstawicieli medycznych, monitorów, badaczy itp., szkolenie tradycyjne lub na odległość z wykorzystaniem telefonu, platform e-learningowych, komunikatorów internetowych, zdalnych pulpitów i narzędzi typu TeamViewer, WebEx, Skype, Hangout, przygotowanie, przeprowadzenie i ocena testów wiedzy

Kampanie e-detailingowe

kompleksowa koordynacja projektu, przygotowanie scenariusza i specyfikacji prezentacji e-detailingowej, współpraca z agencją interaktywną lub deweloperem, przygotowanie raportów cząstkowych i raportu końcowego z analizą statystyczną zebranych danych marketingowych i klinicznych, przygotowanie prezentacji zarówno on-line jak i na tablety, możliwość wynajmu tabletów

Projekty edukacyjne

przygotowanie założeń programów edukacyjnych dla lekarzy, farmaceutów i pacjentów, opracowanie broszur edukacyjnych, przygotowanie, przeprowadzenie i ocena testów sprawdzających wiedzę, opracowanie raportów końcowych wraz z analizą statystyczną, przygotowanie i nadzorowanie platformy e-learningowej, przygotowanie wniosków o akredytację szkoleń w Izbach Lekarskich, możliwość pozyskania twardych punktów edukacyjnych, współpraca z komisją ekspertów lub towarzystwami naukowymi

Medyczne portale internetowe

przygotowanie specyfikacji portalu, promocja w mediach społecznościowych, optymalizacja dla wyszukiwarek (SEO), marketing w wyszukiwarkach (SEM), ocena user experience (UX), testy użyteczności, dostarczanie newsów i innych treści merytorycznych oraz marketingowych, współpraca z agencją interaktywną i zespołem ekspertów, statystyki odwiedzin

Systemy wspomagania decyzji klinicznej

przygotowanie specyfikacji systemu, współpraca z KOL, ocena potrzeb lekarzy, przegląd wytycznych i literatury, zdefiniowanie algorytmów, współpraca z doświadczonym zespołem deweloperów,  możliwość sprawowania nadzoru przez światowej klasy eksperta od systemów decyzyjnych, koordynacja przebiegu projektu, raportowanie

Suplementy diety i wyroby medyczne

proponowanie i weryfikowanie składu, przegląd literatury, przygotowanie i weryfikowanie wzoru oznakowania produktu, proponowanie i ocena zgodności oświadczeń zdrowotnych z przepisami polskimi i europejskimi, powiadamianie GIS o wprowadzeniu suplementu do obrotu, powiadamianie URWM o wprowadzeniu wyrobu medycznego