Społeczność studencka

Dyplom uznania za pracę na rzecz społeczności studenckiej