Doświadczenie

Mikołaj Kobelski, doktor nauk medycznych i informatyk, ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Politechnikę Poznańską. Pięć lat doświadczenia klinicznego w ramach studiów doktoranckich. Od 2004 roku współpracuje z branżą farmaceutyczną jako doradca medyczny, specjalista e-marketingu farmaceutycznego, biostatystyk i wykładowca. Sześć lat doświadczenia na stanowisku dyrektora medycznego i specjalisty ds. e-marketingu farmaceutycznego w agencjach marketingu farmaceutycznego. Znajomość prawa farmaceutycznego i regulacji dotyczących suplementów diety.

Bezpośrednio współpracował z ponad 40 firmami farmaceutycznymi oraz wieloma polskimi i zagranicznymi ekspertami różnych specjalności. Zapewnił wsparcie merytoryczne w ponad 100 badaniach obserwacyjnych i programach edukacyjnych dla pacjentów i lekarzy. Autor kilkudziesięciu raportów końcowych przygotowanych wraz z analizą statystyczną. Współautor jednej książki oraz ponad 30 publikacji i doniesień medycznych w czasopismach polskich i międzynarodowych.

Koordynował wiele projektów e-marketingowych, w tym kilka specjalistycznych portali internetowych i elektronicznych platform badań klinicznych oraz ponad 30 kampanii e-detailingowych ze zbieraniem i przetwarzaniem danych marketingowych. Pomysłodawca scenariuszów prezentacji e-detailingowych i autor specyfikacji aplikacji ułatwiających pracę lekarzy, w tym systemów wspomagających decyzje kliniczne w nefrologii i hipertensjologii.

Prowadził wykłady i szkolenia w języku polskim i angielskim dla przedstawicieli medycznych, kandydatów na uczelnie medyczne (wolontariat Flos Iuvenum), studentów medycyny, słuchaczy studium marketingu farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i uniwersytetów trzeciego wieku. Zwycięzca „Ligi Naukowej”, ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanego przez Gazetę Wyborczą. Właściciel firmy „PortaMedica”.

View Mikolaj Kobelski's profile on LinkedIn